Looking back part II

  • 01.01.2016
  • 22:43

Så var det dags for å ynskje alle eit riktig godt nyttår. Håpar de hadde ei fin feiring. For min del blei det ein roleg kveld med Sigrid og eit par andre. Med 2016 ser det ut for at det kjem litt snø òg (endeleg) så no kryssar eg fingrar og håpar at det legg seg eit kvitt teppe over landspaket ute.
Her kjem oppsummering del II av året som var. 

Samarbeida med Zoe Fiedel og Chloe Cinamon på den siste skuleoppgåva mi. Kristina kom på besøk i London for å hjelpe meg å flytte. Me vart invitert i dobbel 20 års dag i Oxford med utkledningstema Arabiske netter. Sigrid, Kristina, Arne og eg var på ettermiddagstur til Nåli. Mamma, pappa, Martin og eg reiste til London i juli for graduation. Bunaden fekk vere med, og det vart mange spørsmål kva land drakta kom ifrå. Etter nokre døger i London reiste familien vidare til Bude i Corwall der me overnatta på eit nydeleg strandhotell i to døger. Her var det grasenger, høge klipper rett i havet, surfarar og mykje vind. Definitivt ein plass eg har planar om å besøke igjen. Frå Bude gjekk turen vidare til Bath, og etter eit døger der reiste me til flyplassen for å kome oss heim att. Mamma, pappa og eg hadde oss ein fin og vindfull tur til Nesheimshorgi, der mamma og eg sklei på rompa ned att for det var framleis veldig mykje snø att på toppane. Bror, mamma, pappa og eg hadde oss ein fjelltur i striregn, der me søkte ly under ei berghylle for å få i oss lunsjen på turrast mogleg måte. Englandsjentene (les: Willow, Becca, Natasha og Yasmin) mine kom på besøk, og me var i 20 års fest til Kristina, køyrde til Flåm og Aurland der me vart innesperra av tunnellbrann og måtte køyre ein lag omveg over fjellet for å kome oss heim att. Me klatra på Voss skiltet på Vangen, bada i eit iskaldt Vangsvatn, budde på hytta der me hadde besøk av kyr nesten kvar dag og me gjekk på fjelltur der eg lærte dei den norske naking "tradisjonen". Etter at dei reiste hadde eg nokre veker der eg berre for å surra, og gjekk blant anna på Søtosten, der eg ikkje hadde vore på mange herrens år. I oktober, eit par dagar etter det siste bilete blei tatt fekk eg meg jobb på Dale of Norway.

Takk til alle som har vore med på å gjort mitt 2015 til eit fantastisk år. Lat oss håpe 2016 blir minst like fint.Happy new year everyone. I hope you all had a good evening no matter how you celebrated the new year. I had a quiet evening with Sigrid and a couple of other people. It looks like the snow came with the new year, so I'm crossing my fingers and hoping that it'll turn into a white blanket outside. 
It's time for Looking back part II. Enjoy!

In June I finished my last uni project which was a collaboration with Zoe Fiedel and Chloe Cinamon. Kristina came to visit me in London and help me move. We got invited to a birthday party in Oxford with a Arabian Nights theme. Sigrid, Kristina, Arne and I hiked to Nåli. Mum, dad, Martin and I traveled to London for my graduation and I wore my national costume the day of graduation which resulted in many questions about what country it came from. After a couple of days in London we left for Bude in Cornwall where we stayed in an awesome beach hotel for two nights. I fell in love with this place and I'm definitely going back in the future. From Bude we traveled to Bath for one night and then to the airport and back home. Mum, dad and I had a windy hike to Nesheimshorgi. Brother, mum, dad and I had a very rainy hike where we hid underneath a tiny cliff when we were eating our lunch. My British babes (read: Willow, Becca, Natasha and Yasmin) came to visit and we went to Kristinas birthday party, drove to Flåm and Aurland where we got stuck because of a fire in one of the many tunnels and had to take a detour over a mountain to get back home. We climbed the Voss sign in town, swam in the freezing lake, stayed at the cabin and hiked up a mountain where I taught them the Norwegian "tradition" naking. After they left I had a couple of weeks where I didn't really do much other than walk in the mountains. Just a couple of days after the last photo above was taken (in October) I got my job at Dale of Norway. 

Thank you to everyone who's been a part of making my 2015 amazing. Let's hope 2016 will be just as good. 


Comments: 0
Leave a comment

hits